Polityka Prywatności

1. Dane administratora

1.1. Portal jest własnością i jest zarządzany przez Adclick S.A. z siedzibą w Portugalii, Rua Alfredo Allen, 455 e 461, 4220-135 Porto, Portugal, posługującym się numerem VAT PT 508113199 (“Adclick“).

1.2. Korzystając z tego Portalu akceptujesz warunki przedstawione w tej polityce prywatności (“Polityce”).

2. Dane Osobowe: Zbieranie i przetwarzanie

2.1. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Adclick są tymi, które dobrowolnie umieszczasz w formularzach w tej Witrynie. Jednakże ich podanie może być konieczne, aby uzyskać dostęp do pewnych treści lub usług

2.2. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, datę urodzenia (lub wiek), płeć i ewentualnie pesel.

2.3. Pozyskane są zbierane na podstawie Twojej dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody. Usunięcie danych jest równie łatwe jak ich udostępnienie.

3. Dane Osobowe: Cel Przetwarzania

Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie bezpośredniego marketingu i/lub badań rynkowych. Dane zebrane i przetworzone są adekwatne, stosowne i nie nadmierne w stosunku do tego celu.

4. Marketing Bezpośredni i Przekazywanie Danych Podmiotom Zewnętrznym

4.1. Poprzez umieszczenie krzyżyka i kliknięcie przycisku “Akceptuję” (lub odpowiednika) na formularzach lub chatbotach, wyrażasz zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego i/lub badań rynku elektronicznych. Ta komunikacja może być realizowana za pomocą email, telefonu, telefonu komórkowego, oraz SMS/MMS. Użytkownik może w dowolnym momencie wybrać odpowiedni sposób otrzymywania komunikacji. Komunikacja może być prowadzona przez Adclick lub naszych Partnerów. W tym celu Adclick może przekazywać Twoje dane swoim Partnerom.

4.2. “Partnerzy” Adclick to podmioty, publiczne lub prywatne, działające dla zysku lub non-profit, i zwykle zostają wymienione z nazwy podczas dokonywania rejestracji. Podmioty nie wymienione podczas rejestracji mogą należeć do jednej z kategorii podanych podczas rejestracji, a wymienionych poniżej:

4.3. Możesz wybrać kategorię partnerów, od których chcesz otrzymywać komunikację.

4.4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronom trzecim w razie potrzeby, aby wypełnić zobowiązania prawne Adclick lub podwykonawcy strony trzeciej.

4.5. Twoje dane osobowe mogą być również przesyłane do podwykonawców stron trzecich firmy Adclick do celów opisanych tutaj, w szczególności do przechowywania danych i transmisji usług komunikacji elektronicznej.

5. Twoje Prawa

5.1. Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, zapomnienia i przenoszenia swoich danych osobowych, możesz wysłać pisemną wiadomość na następujący adres e-mail: “[email protected]“. W ramach wykonywania tych uprawnień należy określić roszczenie, które będzie rozpatrywane w odpowiednim czasie, w przewidzianych prawem terminach.

5.2. W konkretnym przypadku, gdy chcesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu wobec otrzymywanie komunikatów marketingowych, możesz w każdej chwili skorzystać z następującego sposobu:

6. Bezpieczeństwo

Adclick stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianami, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Jednak, ponieważ Internet nie jest całkowicie bezpieczny, pamiętaj, że dane osobowe mogą przechodzić przez sieci niezabezpieczone, i zostać przez to narażone na wykorzystanie przez osoby nieuprawnione.

7. Przechowywanie danych

Twoje dane są przechowywane przez Adclick w celach opisanych tutaj, oraz w celu udokumentowania rejestracji na tej stronie internetowej, a także w celu wykonania Twoich praw, w terminach zgodnych z wytycznymi jednostek nadzorujących.

8. Inne uwagi

8.1. Adclick nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania stron trzecich, w szczególności w odniesieniu do linków do innych stron internetowych i ich zawartości.

8.2. W przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, rozwiązania lub niewypłacalności spółki handlowej AdClick Twoje dane mogą zostać przekazane stronom trzecim jako aktywa komercyjne, przy jednoczesnym poszanowaniu zgodności z obowiązującym prawem i zachowaniu twoich praw podczas przechowywania danych, w szczególności w odniesieniu do udzielonej zgody i prawa sprzeciwu, dostępu, poprawiania, anulowania, usuwania lub blokowania.

8.3. W przypadku jakichkolwiek zmian legislacyjnych lub handlowych, AdClick zastrzega sobie prawo do zmiany zasad tej polityki dowolnym czasie i powinno się do nich odnosić za każdym razem, gdy korzystasz z tej Witryny.

8.4. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem emial “[email protected]

9. Zgodność z RODO

9.1. AdClick zdaje sobie sprawę z wdrożenia nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnego przepływu takich danych.
9.2. Adclick zobowiązuje się działać zgodnie z rozporządzeniem i podejmuje wszelkie kroki w tym kierunku.